Sekretessvillkor

 
Sekretessvillkor

Säkerhet betalningar med kreditkort

Sekretess för din information är skyddad och säkrade med SSL-kryptering. Resultat kostnadsfritt via Internet är säkrade med Secure Socket Layer (SSL) protokollet med 128-bitars kryptering av data. SSL-kryptering är den process datakryptering för att förhindra obehörig åtkomst under överföringen.

Detta har möjliggjort en säker överföring av information och förhindra obehörig åtkomst till data under kommunikationen mellan klientdatorerna och WebPay service, och vice versa.

WebPay service och finansiella institut (kreditkort home) utbyta data med hjälp av ett virtuellt privat nätverk (VPN), som är skyddad mot obehörig åtkomst.

Kreditkortsnummer inte lagras och inte tillgängliga för obehöriga.

Sekretess och insamling av personuppgifter

Vi åtar oss att skydda de personuppgifter om kunder på ett sätt som man samlar bara nödvändig, grundläggande information om kunder / användare som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter att informera kunderna om hur man använder de insamlade data, och ger sina kunder ett val om användningen av deras uppgifter, inbegripet beslutet om de vill att deras namn tas bort från listor som används för marknadsföringskampanjer.

Alla användares information är strikt konfidentiellt och är bara tillgängliga om sådana uppgifter som behövs för att utföra jobbet. Alla våra anställda och affärspartners är ansvarig för efterlevnaden av principerna om integritetsskydd.