Dine penger er sikret

 
Dine penger er sikret

Forsikring - la pengene er forsikret!

Hver kunde som har bestilt leiligheten vår gjennom en Internett-portal får forsikring største og eldste forsikringsselskap Kroatia Kroatisk Insurance Inc., som garanterer at pengene du betalte for alle de faglige ansvar Come-To-Adria PA

MERK: Turoperatører er forpliktet ved lov til å utstede en forsikring mot konkurs. Hva betyr insolvent, betyr det at skader er bare tilgjengelig i tilfelle dersom turoperatøren går konkurs, og til å bli insolvent betyr at selskapet mislyktes og at du har ingen annen måte å returnere pengene. Come-To-Adria portal gir deg mye mer enn denne typen forsikring som ellers tilbys av andre turoperatører. Come-To-Adria har sikret seg en forsikring av profesjonelle ansvar, noe som betyr at forsikringen når som helst på din offset skadene når Come-To-Adria ikke oppfyller eller defekt, eller standard med oppfyllelsen av sine forpliktelser til deg. Denne type forsikring er mye bedre for kunden, fordi det ikke bare gitt øyeblikk, og dersom selskapet mislykkes, men hele tiden mens selskapet eksisterer, og skade kan kreves når som helst i forsikringen. Så være klok og ikke faller for de mange dårlige forsikring som du andre turoperatører tilbyr, i de fleste tilfeller til insolvens hos forsikringsselskaper og det er mulig at sokkelen handler bare når selskapet kollapser.

Reis med Come-To-Adria portal, reise trygt!

Enkelte bestemmelser i vår kontrakt med forsikring av huset:

  • Temaet for denne forsikring er en sivil-rettslig kontrakt (profesjonelle) ansvar forsikret for skader forårsaket av ofrene som følge av sviktende, defekte gjennomføring eller forsinkelse i å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene for den forsikrede.
  • Denne forsikringen dekket den eneste kontrakten (profesjonelle) ansvar forsikret for tap som oppstår ved utøvelse av en registrert (profesjonelle tjenester)
  • Skadet i form av disse forholdene skal ha rett til økonomisk erstatning opp til det angitte beløp av de forsikrede, inkludert morarenter.
  • Når det gjelder disse forholdene, er ofre anses å være eneste personen i et kontraktsforhold med den forsikrede som skyldes feil, defekte gjennomføring eller forsinkelse i å oppfylle forpliktelsene i forsikrede skader oppstod.