Način plaćanja

 
Način plaćanja
Plaćanje je moguće izvršiti on-line putem kreditnih kartica Visa, Mastercard. Za on-line uplatu kreditnom karticom morate na našim stranicama ispuniti podatke te ih poslati online preko sigurnosnih stranica ( SSL zaštita ). Sve transakcije i podaci su osigurani i zaštićeni SSL certifikatom preko našeg pružatelja usluge On-line plaćanja, Raiffeisen banke.

Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz Eura u Hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

ili

Plaćanje možete izvršiti putem banke, uplatom na naš žiro račun u Hypo alpe Adria Banci. Podatci za plaćanje biti će prikazani u e-mailu / potvrdi upita za rezervaciju.RBA jamči sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Internationala (Verified by Visa) i MasterCard Worldwide (MasterCard Secure Code). 3D Secure svjetski je sigurnosni standard koji omogućava autentikaciju korisnika kartice. RBA rješenje koristi SSL kriptiranje s 1024 bitnim ključem. Do sada s navedenim SSL kriptiranjem nije zabilježen slučaj kompromitacije podataka. Na ovaj način odgovorilo se najvećem izazovu trgovanja putem Interneta te se smanjila vjerojatnost zlouporabe kreditnih kartica.