Vaša novac je osiguran

 
Vaša novac je osiguran

Polica osiguranja - neka Vaš novac bude osiguran !

Svaki gost koji rezervira apartman putem našeg internetskog portala dobija policu osiguranja najveće i najstarije Hrvatske osiguravateljske kuće Croatia Osiguranje d.d, koja jamči za uplaćeni novac te za svu profesionalnu odgovornost tvrtke Come-To-Adria P.A.

VAŽNO: Tour-operateri dužni su po zakonu izdavati police osiguranja protiv insolventnosti. Što znači insolventnost, to znači da naknadu štete možete dobiti isključivo u slučaju ako tur-operator postane insolventan, a postati insolventan znači da je ta tvrtka propala i da nemate nikakav drugi način povrata novaca. Come-To-Adria portal Vam pruža mnogo više od ovakve vrste osiguranja koje Vam inače pružaju drugi tur-operateri. Come-To-Adria je osigurana policom osiguranja od Profesionalne odgovornosti, što znači da će osiguranje u bilo koje vrijem nadoknaditi Vašu štetu koja nastane kad Come-To-Adria ne ispuni ili manjkavo ispuni, ili zakasni sa ispunjenjem svojih obveza prema Vama. Ovakva vrsta osiguranja je puno bolja za klijenta jer nije samo osiguran u trenutku i slučaju da tvrtka propadne nego cijelo vrijeme dok tvrtka postoji, te svoju štetu može potraživati u svakom trenutku trajanja police osiguranja. Zato budite mudri i ne nasjedajte na svakave police osiguranja koji Vam drugi tur-operateri nude, je u većini slučajeva to su police osiguranja od insolventnosti tvrtke i moguće je po toj polici postupati samo kad ta tvrtka propadne.

Putujte sa Come-To-Adria portalom, putujte sigurno !Neke odredbe iz našeg ugovora sa osiguravateljskom kućom :

  • Predmet ove police osiguranja je građansko-pravna ugovorna (profesionalna) odgovornost osiguranika za štetu, nastalu oštećenim osobama usljed neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju ugovorne obveze osiguranika.
  • Ovim osiguranjem pokrivena je isključivo ugovorna (profesionalna) odgovornost osiguranika za štete koje proiziđu iz obavljanja njegove registrirane (profesionalne djelatnosti)
  • Oštećenik u smislu ovih uvjeta ima pravo na novčanu naknadu štete do visine ugovorenog osiguranog iznosa, uključujući i zakonske zatezne kamate.
  • U smislu ovih uvjeta, oštećenim osobama smatraju se isključivo osobe u ugovornom odnosu sa osiguranikom kojima je usljed neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju obveze osiguranika nastupila šteta.